<$BlogRSDURL$>

dinsdag, juni 15, 2004

Folterpraktijken waren in november al bekend 

Een groepje ondervragers heeft vanaf november 2003 al verslag gedaan van mishandelingen in Abu Ghraib en op andere plaatsen. De groep was belast met het onderzoeken of bepaalde gevangenen weer vrij gelaten konden worden. Half november begon een van de leden de vraag "Hoe ben je behandeld tijdens je gevangenschap?" te stellen aan gevangenen die misschien vrij gelaten kon worden. Hij hoopte daarmee een soort band te scheppen met de gevangenen. Maar in plaats van het "het eten was slecht maar voor de rest viel het wel mee" dat hij verwachtte kreeg hij onverwacht levendige en verontrustende antwoorden. De vraag werd half december opgenomen in het Word document dat gebruikt werd door de hele groep, en de mannen konden hun oren niet geloven bij de antwoorden die ze kregen. Alle verkregen antwoorden werden doorgezet naar hogerhand, waaronder de commandant van de gevangenis en de hoogste baas van de militaire inlichtingendienst. Het is nog onbekend of die het gelezen hebben en zo ja, wat ze gedaan hebben, men is nu nijver op zoek naar de betreffende rapportages.
Link naar The New York Times: Unit Says It Gave Earlier Warning of Abuse in Iraq. Categorie: Torturegate
Naar boven geroepen: Een reactie posten